TJÄN­STE­KATA­LOG
   Biblio­tek & IKT | Kontakta oss
   This page in English

IT

IT-tjänster

Bibliotek och IKT erbjuder många olika former av IT-tjänster.

Forskning

Stöd till forskning

Bibliotek och IKT erbjuder omfattande stöd till forskare samt studerande på forskarnivå.

Lärande

Stöd till lärande

Bibliotek och IKT erbjuder undervisning, handledning och stöd till studenter och lärare.